Home » Company profile » News & Events » References » Research & Articles » Videos » Brochures » Links » Contact us » Distributors »
Thursday, 24. August 7:54 (GMT +02:00)
PRODUKTER OCH LÖSNINGAR
Ventilation och HVAC luftkanal städutrustning
HVAC / Ventilationshygién
Luftrenar/Dammfällor
Inspektionsrobotkameror, utrustning
Air Filtration, Skydd av byggnader
Designad för överlägsen filtrering
3G StandAlone luftfilter enhet
Avfettning
Air Filtration, Skydd av byggnader

Säkra lösningar för bättre kvalitet på inomshusluft

På senare år har tonvikten legat både på kvalitet och säkerhet när det gäller inomhusluften. Många tillbringar 70–90 procent av sin tid inomhus och ren luft är utan tvekan viktigt för hälsa och välbefinnande.

Hot som SARS, Legionärsjukan och Tuberkulos drar uppmärksamhet till kontroll av luftburna sjukdomar, och andra farliga biologiska eller kemiska luftburna smittoämnen. LIFA erbjuder ett helt koncept för en effektiv kontroll av luftföroreningar.

Den senaste komponenten i LIFA-konceptet är LIFA’s 3G Filter och LIFA High Security Filters. De avancerade, högeffektiva LIFA tilluftsfilter tar bort föroreningar i både partikeloch gasform i tilluften, utan omfattande ombyggnationer. Deras unika design innebär klara fördelar både för säkerheten och för ekonomin.

LIFA 3G Filter
LIFA High Security filtrer
LIFA 3G filter är designat för att upprätthålla en hälsosam luftkvalitet inomhus. Detta genom att förhindra luftburna föroreningar, som små partiklar, VOC’s och odörer (lukter), från att komma in i rummet. Det ger ett förhöjt, men inte fullständigt, skydd mot biologiska ämnen och tar bort vissa kemiska ämnen med lågt ångtryck.
  • Filtreringseffektivitet
  • > 99,5 % för partiklar upp till 0.1 µm
  • > 95 % för gasformiga föroreningar
  • Lågt luftflödesmotstånd (låg energi åtgång)
  • Produktliv är vanligen 12 månader
LIFA High Security filtreringssystem är specifikt designat för att ge skydd mot både biologiska och kemiska ämnen.
  • Effektivt filtreringssystem – > 99,99 % för partiklar upp till 0.1 µm
  • Hög filtreringseffektivitet för gaser > 99,5 %
  • Utrustad med det testade och godkända nanoelektriska UV ljuset
  • LIFA 3G Filter fungerar som ett förfilter för att förlänga produktlivet på det aktiva kolfiltret
  • NBC aktiva kolfilter kan skräddarsys för att skydda mot olika typer av gasformiga föroreningarBrochyrer:
Lifa 3G konceptet »
© Lifa Air Ltd